Content strategi – vad fungerar i våra kanaler

Google Digitalakademin har flera bra Livestreaming kurser! Lyssande på en som Sabine Ljunggren från Anegy höll i, Så skapar du en contentstrategi steg för steg.

En effektiv strategi tar hänsyn till affären, marknaden och kundens behov. I början av analysen handlar det om att vända blicken inåt och titta på kärnan av företaget, vilka är vi och vad vill vi uppnå? Hur kan vi komma dit?

Fördelar med en content strategi är exempelvis att man säkerställer att man lägger sina resurser både i form av tid och pengar på innehåll som skapar värde och ger resultat.

Analysera målgrupper, kanaler och befintligt innehåll

I ambitionen att skapa en effektiv strategi som tillför värde är det viktigt att börja med en analys, för att:

 • Förstå och lära känna sina kanaler och målgrupper bättre.
 • Kunna skapa en kostnadseffektiv strategi.
 • Kunna utvärdera hur pass bra strategin presterar.

Genom Google Analytics och analyser av sociala mediekanaler kan svar på frågor som vilken kanal som når flest användare, vilken kanal som är mest kostnadseffektiv och vilken kanal som är billigast per konvertering fås.

Det blir också möjligt att utvärdera kanalerna i ett senare skede mot strategin. Presterar de bättre än innan strategin fanns på plats?

Det finns så klart en mängd verktyg och sätt att göra analyser på och en viktig fråga är vad som ska analyseras.

De flesta brukar ha nytta av att förstå:

 • Vilka målgrupper når vi i de olika kanalerna?
 • Hur många når vi i de olika kanalerna?
 • Vilket innehåll har fungerat bra historiskt?
 • Hur mycket kostar de olika kanalerna att underhålla?

Bygg upp strategin

Beroende på vilket syfte innehållet har bör mål och målgrupp sättas i linje med innehållets syfte. Kunden befinner sig i olika skeden av en köpresa och behöver mötas av olika typer av innehåll därefter.

Kommunikationen kan ha olika mål som att vara försäljningsdrivande eller varumärkesbyggande.

Försäljningsdrivande kommunikation har ofta mer fokus på själva produkten medan varumärkesbyggande kommunikation kanske fokuserar på en story.

60/40 regeln brukar vara styrande för många marknadsförare och innebär att 6 av 10 bilder är varumärkesbyggande medan 4 av 10 är försäljningsdrivande.

Förankra strategin i företagets affärsstrategi

Genom att omforma mål till utmaningar kan de bli lättare att få grepp om. En affärsutmaning kan vara att (öka lönsamheten), en marknadsutmaning att (öka pristoleransen) och en kommunikationsutmaning att (öka den sociala statusen) på produkten.

Om målgrupperna ska definieras behövs förståelse för befintliga och potentiella målgrupper:

Efter en målgruppsanalys blir det enklare att välja:

 • Välj vilken eller vilka målgrupper att fokusera på.
 • Välja vilken målgrupp att fokusera på i vilken kanal.
 • Dela upp målgruppen i fler mindre målgrupper för varje kanal.
 • Testa målgrupperna mot varandra.
 • Optimera insatsen mot de målgrupper som presterar bäst.
 • Fortsätta att testa innehåll för att hitta vad som fungerar bra för de målgrupper som först presterat sämre.

Utgå alltid från målgruppen och tänk på att ditt innehåll ska ge mottagaren värde och anpassa innehåll efter kanal.

Innehållsidéer kan återanvändas

En innehållsidé kan ha många ändamål och synnergier kan skapas mellan kanaler. Innehåll som finns i en specifik kanal kan ibland omarbetas till en annan, återanvändas och få många olika former. Ett utförligt blogginlägg som förklarar något steg för steg kan exempelvis ligga till grund för en senare Native-annons.

Innehåll bör väcka känslor (emotionell kommunikation är ofta effektivare än rationell) när det gäller att bygga och stärka varumärken. Våga vara kreativ, kreativt innehåll har stor potential att skapa buzz eller PR.

Något annat som lyfts fram är att satsa på att ta fram ett övergripande kreativt koncept för att säkerställa att det finns en röd tråd i kommunikationen. Det kan göras genom att lägga en grundläggande grafisk profil där man kommunicerar vilka färger man använder, vilka typsnitt och vilken känsla man vill förmedla.

Konsekvent kommunikation har ofta förmågan att nå fram. Men det handlar även om att förstå var målgruppen ägnar sin tid för att synas och höras på de plattformarna. Ett tips kan vara att gästblogga på en plattform i branschen, ex. https://ehandelstips.se/ eller gästa en podd.

Vilka kanaler ska jag satsa på?

 • Identifiera kanaler med störst potential
 • Fördela satsningarna
 • Sätt kanalspecifika KPI:er och mål
 • Bestäm om ni ska satsa på olika målgrupper i olika kanaler
 • Bestäm vilken typ av innehåll som ska lyftas i vilken kanal
 • Sätt en kanalspecifik budget

En bra KPI ska ha stor inverkan på resultatet, vara jämförbar över tid, vara jämförbar oberoende av budget och vara påverkbar genom optimering.

När strategin väl är på plats handlar det om att glömma den! Riktigt bra strategier har alltid utrymme för kreativitet och möjligheter att agera på saker som händer runt om i världen.

Men fortsätt samtidigt att analysera befintliga data, konkretisera målgrupper, sätta en kanalplan, skapa innehåll som stöttar strategin, följ upp och utvärdera om strategin har fungerat. Håll den röda tråden genom innehållet och kom ihåg att vända blicken mot målgruppen för att förstå vad för typ av innehåll det är som engagerar.

Gå till: Strategi