Användandet av sociala medier ökar i Sverige

Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2020 (länk) har användandet av sociala medier ökat under pandemin. Undersökningen tar fasta på nio olika sociala medier och jämförelser görs mellan Q1 och Q3.

Resultatet visar att användningen av sociala medier sammantaget ökat med 2 procentenheter, från 87 procent i första kvartalet 2020 (Q1) till 89 procent i tredje kvartalet (Q3). Jämfört med 2019 (82%) är det en ökning med hela 7 procentenheter.

Det innebär att 9 av 10 internetanvändare nyttjar minst en social nätverksplats i Q3 2020. Det dagliga användandet har också ökat stadigt till 74 procent i Q3.

Källa: Internetstiftelsen

Gå till: Tjänster